Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 6 880
  • Tất cả: 1636776
Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và công nghệ

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp theo danh mục các dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) và Cung ứng các dịch vụ KH&CN khác.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ. đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Trung ương có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện tỉnh đối với các sản phẩm mới.

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

- Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, thông tin khoa học công nghệ, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng đến người dân. Tổ chức thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Xây dựng, cập nhật, bảo vệ khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ của tỉnh; cung cấp, giải đáp hướng dẫn tra cứu thông tin công nghệ, thiết bị; vận hành sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến; tổ chức các hoạt động dịch vụ, môi giới, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu, mua bán công nghệ; tổ chức các hoạt động liên quan đến thị trường khoa học và công nghệ;

- Thông tin, tuyên truyền và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp; đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật đo lường nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa các phương tiện đo lường và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về đo lường;

- Thực hiện việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi khả năng được chứng nhận hoặc chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu các tổ chức cá nhân;

- Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm, Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm: Vũ Xuân Trung 

ĐT: 0228.3672.098

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang