Đồng chí Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở

 Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công:

a) Nhiệm vụ thường trực và được ủy quyền:

- Thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở vắng mặt.

- Người phát ngôn được ủy quyền của Giám đốc Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học & công nghệ; quản lý nhà nước về công nghệ; thị trường và tổ chức KH&CN; an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; sáng kiến; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về KH&CN.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ; Phòng Quản lý Chuyên ngành.

d) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh;

- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Phó trưởng Ban chỉ đạo ISO của Sở.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc ủy quyền. 

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang