Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 75/2021/TT-BTC 15/10/2021 Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lượt xem: 243
Tải về 0
Số 510/QĐ-BKHCN 17/03/2021 Quyết định ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp"
Lượt xem: 108
Tải về 1
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị Định 120/2020/NĐ-CP Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 172
Tải về 0
18/2008/QH12 13/08/2013 Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12, có hiệu lực ngày 01/01/2009
Lượt xem: 186
Tải về 4
07/2010/NĐ-CP 13/08/2013 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/3/2010 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 196
Tải về 3
70/2010/NĐ-CP 13/08/2013 Nghị định số 70/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, có hiệu lực ngày 10/08/2010
Lượt xem: 418
Tải về 16
115/2007/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Lượt xem: 419
Tải về 4
146/2007/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg Ban hành quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân
Lượt xem: 422
Tải về 3
45/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
Lượt xem: 421
Tải về 3
446/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 446/2010/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
Lượt xem: 409
Tải về 3
775/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 775/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
Lượt xem: 423
Tải về 3
906/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 906/2010/QĐ-TTg về việc Phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
Lượt xem: 667
Tải về 3
957/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 957/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
Lượt xem: 414
Tải về 3
1558/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 1558/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
Lượt xem: 374
Tải về 1
1363/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 1363/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020"
Lượt xem: 134
Tải về 1
2376/2010/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 2376/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 1
Tải về 1
127/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 1
76/2010/TT-BTC 13/08/2013 Thông tư số 76/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 152
Tải về 1
31/2007/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
Lượt xem: 565
Tải về 1
13/2009/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
Lượt xem: 392
Tải về 1
1234

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN