Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2007/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
Lượt xem: 655
Tải về
13/2009/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
Lượt xem: 485
Tải về
08/2010/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Lượt xem: 523
Tải về
15/2010/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép"
Lượt xem: 499
Tải về
24/2010/TT-BKHCN 13/08/2013 Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"
Lượt xem: 480
Tải về
05/2010/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 2/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 629
Tải về
23/2011/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng cho các Sở KH&CN.
Lượt xem: 627
Tải về
10/2017/TT-BKHCN 19/07/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN
Lượt xem: 702
Tải về
Số 75/2021/TT-BTC 15/10/2021 Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lượt xem: 394
Tải về

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang