DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20242024499/QĐ-SKHCN17/06/2024
2Quyết định Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 20242024513/QĐ-SKHCN12/04/2024
3Quyết định Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023202416/QĐ-TĐC11/04/2024
4Quyết định Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024202447/QĐ-TĐC11/04/2024
5Quyết định vv công bố công khai kết quả mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước năm 20232024135/QĐ-TĐC11/04/2024
6Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20232024BC23/BC-TĐC11/04/2024
7Quyết định Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của chi cục TĐC2024Số 20/QĐ-TĐC27/03/2024
8Quyết định Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và công Nghệ2024Số 26/QĐ-ƯDDV12/03/2024
9Quyết định Về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2024Số 286/QĐ-SKHCN27/02/2024
10Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20232024BCSố 01BC-ƯDDV19/02/2024
11Biên bản vv kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung năm 20232024BB115/02/2024
12Quyết định Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. Trung tâm ƯDDV202430/QĐ-ƯDKHCN31/01/2024
13Quyết định Ban hành kế hoạch, dự toán sửa chữa, mua sắm tài sản công năm 2024202421/QĐ-TĐC31/01/2024
14Quyết định về việc công bố, coongkhai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2024 (đợt 1) của Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN202402/QĐ-ƯDDV31/01/2024
15Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 20232024BC122/SKHCN-KHTH25/01/2024
16Quyết định Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định202455/QĐ-SKHCN15/01/2024
17Báo cáo Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 20242024BC09/BC-UBND15/01/2024
18Biên bản vv công khai bản kê khai tài sản , thu nhập hàng năm và bổ sung năm 20232024BB115/01/2024
19Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 20232024KH33/KH-SKHCN12/01/2024
20Quyết định Về việc công bố, công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quí IV năm 2023202410/QĐ-TĐC11/01/2024
12345678910...

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 05/2/2024

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đỗ Hải Điền - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang