DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định công bố HTQLCL của Sở KHCN20211203/QĐ-SKHCN26/11/2021
2Quyết định phê duyệt HSMT sửa chữa nhà TDC2021Quyết định số 139/QĐ-TĐC22/11/2021
3Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp thiết bị chuyên dùng2021Quyết định số 130/QĐ-TĐC22/11/2021
4Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 20212021Quyết định số 134/QĐ-TĐC22/11/2021
5Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ KHCN tỉnh Nam Định đợt III năm 20212021Quyết định số 2137/QĐ-UBND19/11/2021
6Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý , bắt đầu thực hiện từ năm 20222021Quyết định số 1480/QĐ-BKHCN19/11/2021
7Quyết định phê duyệt KHLCNT2021Quyết định số 136/QĐ-TĐC19/11/2021
8Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT2021Quyết định số 132/QĐ-TĐC05/11/2021
9Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20212021Quyết định số 149/QĐ-ƯDKHCN20/10/2021
10Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 20212021Quyết định số 1041/QĐ-SKHCN15/10/2021
11Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 20212021Quyết định số 115/QĐ-TĐC13/10/2021
12Quyết Định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định 2021Số: 959/QĐ-SKHCN25/09/2021
13Quyết định điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính Nhà nước của sở KH&CN năm 20202021Quyết định số 1237/QĐ-SKHCN16/08/2021
14Báo cáo kết quả sử dụng biên chế năm 2019-2020 và kế hoạch biên chế năm 20212021BCBáo cáo số 435/BC-SKHCN16/08/2021
15Kế hoạch bổ nhiệm lại lãnh đạo do sở quản lý năm 202020210016/08/2021
16Quyết định vv bổ nhiệm lại cán bộ 2021Quyết định số 276/QĐ-SKHCN16/08/2021
17Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ 2021 Quyết định số 277/QĐ-SKHCN16/08/2021
18Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ 2021Quyết định số 278/QĐ-SKHCN16/08/2021
19Kế hoạch bổ nhiệm lại lãnh đạo do sở quản lý năm 20202021Quyết đính số 770/QĐ-SKHCN16/08/2021
20Quyết định vv bổ nhiệm lại cán bộ 2021Quyết định số 785/QĐ-SKHCN16/08/2021
123456789

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN