DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 2) của Trung tâm Ứng dụng dịch vụ KH&CN2022Quyết định số 141/QĐ-ƯDDV12/09/2022
2Quyết định v/v phê duyệt giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định đợt I năm 20222022Quyết định số 1260/QĐ-UBND08/08/2022
3Quyết định v/v dừng thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ2022Quyết định số 1197/QĐ-UBND08/08/2022
4Quyết định V/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định đợt I năm 20222022Quyết định số 1333/QĐ-UBND04/08/2022
5Quyết định vv phê duyệt dự toán lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến của sở KH&CN 2022Quyết định số 1294/QĐ-SKHCN19/07/2022
6Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ2022Quyết định số 1360/QĐ-SKHCN19/07/2022
7Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu in căng treo băng rôn, biểu bảng, cho thuê nhà sự kiện bàn ghế phục vụ chương trình ngày hội "Thanh niên Nam Định với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo"2022Quyết định số 322/QĐ-SKHCN19/07/2022
8Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Dựng khung rạp, khánh tiết, in băng rôn tuyên truyền ngày hội "Thanh niên Nam Định với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo"2022Quyết định số 336/QĐ-SKHCN19/07/2022
9Quyết định về việc công khai kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản nhà nưóc theo dự toán năm 20222022Quyết định số 07/QĐ-TĐC18/07/2022
10Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 20222022Quyết định số 114/QĐ-ƯDDV14/07/2022
11Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 20222022Quyết định số 113/QĐ-ƯDDV14/07/2022
12Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 20222022BCBáo cáo số 477/BC-SKHCN05/07/2022
13Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20222022BCBáo cáo số 476/BC-SKHCN05/07/2022
14Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công2022Quyết định số 67/QĐ-TĐC27/05/2022
15Quyết định Ban hành quy chế, quản lý sử dụng tài sản công2022Quyết định số 47/QĐ-TĐC23/05/2022
16Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công2022Quyết định số 449/QĐ-SKHCN20/05/2022
17Quyết định Về việc công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 20212022Quyết định số 1478/QĐ-SKHCN20/05/2022
18Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20212022Quyết định số 98/QĐ-SKHCN20/05/2022
19Quyết định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 699/QĐ-SKHCN19/05/2022
20Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND19/05/2022
12345678910...

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang