Công tác thông tin KH&CN góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tỉnh Nam Định
Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo vệ Tổ quốc. Để phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong lĩnh vực phát triển, xây dựng nông thôn mới, ngoài đầu tư những nguồn lực khác, thông tin KH&CN đóng vai trò hết sức quan trọng.
Vietnam Growtech 2018 diễn ra từ ngày 21-23/11/2018 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô
Sở KH&CN Nam Định làm việc với UBND huyện Giao Thủy về hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2018
Sở KH&CN Nam Định làm việc với UBND huyện Hải Hậu về hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2018
Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đảm bảo sáng tạo, bảo hộ và khai thác sở hữu trí tuệ
Thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban soạn thảo đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) quốc gia tại Hà Nội ngày 19/10/2018. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban soạn thảo Chu Ngọc Anh đã tham dự và chủ trì cuộc họp.
Sáng chế: Đồng hồ chơi cờ handmade
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018
Hợp tác với WIPO về triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp