Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 của sở KH&CN tỉnh Nam Định

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
Căn cứ Luật đo lường năm 2011;
Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử năm 2008;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch
thanh tra;
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động
thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; hướng dẫn
nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Nam Định và hướng dẫn của Thanh tra Bộ Khoa
học và Công nghệ về định hướng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm
2022;
Sở Khoa học và Công nghệ xin được thông báo tới các đơn vị kế hoạch công tác thanh tra, kiểm
tra năm 2022 

1307. kế hoạch.pdf1307. QD phe duyet KH Thanh Kiem tra nam 2022 cua so KHCN.pdf1307. danh sách.pdf 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 6 843
  • Tất cả: 1636739

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang