DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Kê hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh2023KHSố 71/KH-UBND14/09/2023
2Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 20232023KHSố 1250/KH-SKHCN31/08/2023
3Báo cáo thực hành tiết kiệm phòng chống lãnh phí năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 20232023BCSố 19/BC-ƯDDV14/08/2023
4Quyết định vv ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20222023Số 58/QĐ-ƯDDV14/08/2023
5Quyết định ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-20252023Số 153/QĐ-ƯDDV14/08/2023
6Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 20232023Số 94/QĐ-ƯDDV21/07/2023
7Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 20232023Quyết định số 92/QĐ-ƯDDV14/07/2023
8Quyết định vv công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN2023Số 73/QĐ-ƯDDV04/07/2023
9Quyết định V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định năm 20232023Số 1233/QĐ-UBND30/06/2023
10Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 20232023KHSố 832/KH-SKHCN23/06/2023
11Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 20232023Số: 731/QĐ-SKHCN23/06/2023
12Quyết định Về việc công bố, công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2023Số 803/QĐ-SKHCN23/06/2023
13Quyết định Về việc công bố, công khai điều chỉnh phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2023Số: 706/QĐ-SKHCN23/06/2023
14Quyết định Về việc điều chỉnh phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 20232023Số: 642/QĐ-SKHCN23/06/2023
15Quyết định vv công khai kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản công năm 2023 2023KHKế hoạch số 21/QĐ-TĐC13/06/2023
16Kế hoạch Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định năm 2022 và những năm tiếp theo2023KHSố 825/KH-SKHCN05/05/2023
17Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ2023Quyết định số 963/QĐ-SKHCN05/05/2023
18Công văn vv lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm, kê khai TSTN bổ sung năm 2022 2023CVSố 1250/SKHCN-KHTH05/05/2023
19Thông báo Về việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung năm 2022 theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP2023TBSố 1272/TB-SKHCN05/05/2023
20Thông báo V/v công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 20222023TBSố 35/TB-SKHCN05/05/2023
12345678910...

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 16/8/2022

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang