DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công2022Quyết định số 67/QĐ-TĐC27/05/2022
2Quyết định Ban hành quy chế, quản lý sử dụng tài sản công2022Quyết định số 47/QĐ-TĐC23/05/2022
3Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công2022Quyết định số 449/QĐ-SKHCN20/05/2022
4Quyết định Về việc công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 20212022Quyết định số 1478/QĐ-SKHCN20/05/2022
5Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20212022Quyết định số 98/QĐ-SKHCN20/05/2022
6Quyết định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 699/QĐ-SKHCN19/05/2022
7Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND19/05/2022
8Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND19/05/2022
9Quyết định Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ2022Quyết định số 1830/QĐ-UBND19/05/2022
10Quyết định Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 20212022Quyết định số 357/QĐ-SKHCN19/05/2022
11Kế hoạch Biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và hợp đồng lao động năm 20222022KHKế hoạch số 540/KH-SKHCN19/05/2022
12Quyết định Về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành2022Quyết định số 1108/QĐ-SKHCN19/05/2022
13Kế hoạch Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành2022KHKế hoạch số 1008/KH-SKHCN19/05/2022
14Thông báo vv bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc sở KH&CN2022TBThông báo số 304-TB/TU19/05/2022
15Quyết định Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2022Quyết định số 2099/QĐ-UBND19/05/2022
16Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức2022Quyết định số 702/QĐ-SKHCN19/05/2022
17Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Sở2022Quyết định số 88/QĐ-SKHCN19/05/2022
18Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng2022Quyết định số 89/QĐ-SKHCN19/05/2022
19Quyết định Về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở2022Quyết định số 519/QĐ - SKHCN19/05/2022
20QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng2022Quyết định số 1347/QĐ-SKHCN19/05/2022
12345678910...

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang