Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức

Ngày cập nhật: 31/01/2018

File đính kèm: Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở KHCN.doc
:: Văn bản khác
- Thông báo việc tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt II năm 2018
- Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo danh mục tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập thi tuyển viên chức
- Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
- Dịch vụ đo lường và thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định
- Thông báo tuyển dụng và đơn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2017
- Đăng ký tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ
- Quyết định số 2078/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 1/2018
- Hướng dẫn vv quản lý và sử dụng kinh phí đối với hđ KH&CN cấp cơ sở
- Nghi quyet 42 quy dinh mot so chinh sach ho tro tai chinh trong hoat dong KHCN tren dia ban tinh NĐ