Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017

Ngày cập nhật: 25/12/2017

File đính kèm: Thong bao danh sach thi sinh du dieu kien thi tuyen vien chuc nam 2017.doc
:: Văn bản khác
- Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo danh mục tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập thi tuyển viên chức
- Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
- Dịch vụ đo lường và thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định
- Thông báo tuyển dụng và đơn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2017
- Đăng ký tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ
- Quyết định số 2078/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 1/2018
- Hướng dẫn vv quản lý và sử dụng kinh phí đối với hđ KH&CN cấp cơ sở
- Nghi quyet 42 quy dinh mot so chinh sach ho tro tai chinh trong hoat dong KHCN tren dia ban tinh NĐ
- Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN
- Thông báo V/v tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN năm 2017
- Thông báo v/v: Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018