Thông báo Quyết định V/v ban hành quy định Ql nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày cập nhật: 07/12/2016

File đính kèm: Quyet dinh vv ban hanh quy dinh Ql Nhiem vu KHCN cap tinh su dung ngan sach nha nuoc tren dia ban tinh ND.doc