Thông báo về việc hướng dẫn đề xuất dự án NTMN thực hiện từ năm 2016

Ngày cập nhật: 04/01/2016

 Thực hiện công văn số 4717/BKHCN-CNN ngày 3/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016

File đính kèm: cong van.doc