Bộ KH&CN đẩy mạnh cải cách hành chính
Ngày 12/10/2018, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ.
Hội nghị trao đổi khoa học Vietnam - Japan lần thứ 11 - VJSE
Xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững dựa vào KH&CN và đổi mới sáng tạo
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 (Techfest 2018)
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2018: Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng 4.0
Giống như hơn 250 năm trước, các tiêu chuẩn rất quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, giờ đây, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiêu chuẩn cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng tương tự.
Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho hàng Việt
Phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải lấy mẫu kiểm định
Thủ tướng mong muốn không khí hợp tác khởi nghiệp 4.0 lan tỏa trong ASEAN
Hợp tác với WIPO về triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ cung cấp miễn phí và hỗ trợ triển khai phần mềm quản trị đơn sở hữu công nghiệp (WIPO IPAS) tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng sẽ cung cấp một số thông tin sở hữu công nghiệp được trích xuất từ hệ thống cho WIPO khi Hệ thống đã đi vào vận hành.
Sáng chế: Đồng hồ chơi cờ handmade
Vai trò của sáng chế trong phát triển kinh tế
Thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo