Cán bộ sở KH&CN tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy