Kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất