Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ IV