Hướng dẫn đánh giá năng lực và hiệu quả công việc

Thông tin mô tả: Các chương trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được sử dụng rộng rãi từ những năm 1980 khi cạnh tranh trên thị trường trở nên gay gắt, các doanh nghiệp...
File tài liệu: 3. Hướng dẫn đánh giá năng lực và hiệu quả công việc.doc