Hiển thị 1-20 của 58 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 6098-2:2009Phương pháp đo máy thu hình dùng trong truyền hình quảng bá. Phần 2: Đường tiếng. Phương pháp đo chung và phương pháp đo dùng cho các kênh đơn âm30.A42009-12-31, 3044/QĐ-BKHCN
TCVN 6748-1:2009iện trở không đổi dùng trong thiết bị điện tử. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung86.A42009-12-31, 3066/QĐ-BKHCN
TCVN 6749-1:2009Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung86.A42009-12-31, 3066/QĐ-BKHCN
TCVN 6989-1-2:2010Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 1-2: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Thiết bị phụ trợ. Nhiễu dẫn85.A42010, 3024/QĐ–BKHCN
TCVN 6989-1-3:2008Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 1-3: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Thiết bị phụ trợ. Công suất nhiễu35.A42008-07-22, 1506/QĐ-BKHCN
TCVN 6989-2-1:2010Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 2-1: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm. Đo nhiễu dẫn.78.A42010, 3024/QĐ–BKHCN
TCVN 6989-2-4:2008Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 2-4: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm. Đo miễn nhiễm28.A42008-07-22, 1506/QĐ-BKHCN
TCVN 7189:2009Thiết bị công nghệ thông tin. Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến. Giới hạn và phương pháp đo66.A42009-12-31, 3087/QĐ-BKHCN
TCVN 7492-1:2010Tương thích điện từ. Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự. Phần 1: Phát xạ83.A42010, 3024/QĐ–BKHCN
TCVN 7492-2:2010Tương thích điện từ. Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự . Phần 2: Miễn nhiễm. Tiêu chuẩn họ sản phẩm22.A42010, 3024/QĐ–BKHCN
TCVN 7600:2010Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp. Đặc tính nhiễu tần số rađio. Giới hạn và phương pháp đo44.A42010, 3024/QĐ–BKHCN
TCVN 7909-1-1:2008Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-1: Quy định chung. Ứng dụng và giải thích các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản32.A42008-12-09, 2741/QĐ-BKHCN
TCVN 7909-1-5:2008Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-5: Quy định chung. Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư51.A42008-12-09, 2741/QĐ-BKHCN
TCVN 7909-2-2:2008Tương thích điện từ (EMC). Phần 2-2: Môi trường. Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp và tín hiệu truyền trong hệ thống cung cấp điện hạ áp công cộng35.A42008-12-09, 2741/QĐ-BKHCN
TCVN 7909-2-4:2008Tương thích điện từ (EMC). Phần 2-4: Môi trường. Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp trong khu công nghiệp41.A42008-12-09, 2741/QĐ-BKHCN
TCVN 8069:2009Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS. Các yêu cầu.12.A42009-10-20, 2329/QĐ-BKHCN
TCVN 8070:2009Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải. Yêu cầu kĩ thuật.10.A42009-10-20, 2329/QĐ-BKHCN
TCVN 8072:2009Mạng viễn thông. Giao thức IP V4.39.A42009-10-20, 2329/QĐ-BKHCN
TCVN 8073:2009Mạng viễn thông. Đặc tính kĩ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp.8.A42009-10-20, 2329/QĐ-BKHCN
TCVN 8074:2009Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng.21.A42009-10-20, 2329/QĐ-BKHCN