Hiển thị 1-20 của 78 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 5735-1:2009Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 1: Từ vựng32.A42009-12-21, 2930/QĐ-BKHCN
TCVN 5735-2:2008Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Nguyên tắc đo kiểm36.A42008-12-30, 2978/QĐ-BKHCN
TCVN 5735-3:2009Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 3: Đặc tính vật liệu7.A42009-12-21, 2930/QĐ-BKHCN
TCVN 5735-5:2009Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 5: Yêu cầu chất lượng21.A42009-12-21, 2930/QĐ-BKHCN
TCVN 6010:2008Xe máy. Đo vận tốc lớn nhất12.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 6011:2008Mô tô. Đo vận tốc lớn nhất13.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 6204:2008Phương tiện giao thông đường bộ. Phương pháp đo khí thải trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng11.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 6439:2008Mô tô. Quy tắc thử động cơ. Công suất hữu ích15.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 6440-1:2009Mô tô. Phương pháp đo khí thải và tiêu thụ nhiên liệu. Phần 1: Yêu cầu chung về phép thử61.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 6440-3:2009Mô tô. Phương pháp đo khí thải và tiêu thụ nhiên liệu. Phần 3: Đo tiêu thụ nhiên liệu ở tốc độ không đổi19.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 6443:2009Mô tô. Vành bánh hợp kim nhẹ. Phương pháp thử16.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 6444:2009Phương tiện giao thông đương bộ. Hệ thống phanh thủy lực của ô tô, bao gồm cả các hệ thống có chức năng điều khiển điện tử . Qui trình thử60.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 6578:2008Phương tiện giao thông đường bộ. Số nhận dạng phương tiện (VIN). Nội dung và cấu trúc9.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 6579:2010Phương tiện giao thông đường bộ. Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)11.A42963/QĐ-BKHCN, 29/12/2010
TCVN 6580:2000Phương tiện giao thông đường bộ. Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN). Vị trí và cách ghi6, 6.A4, A42000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
TCVN 6821:2010Phương tiện giao thông đường bộ. Phanh ô tô và rơ moóc. Từ vựng63.A42963/QĐ-BKHCN, 29/12/2010
TCVN 7057-3:2008Lốp và vành mô tô (mã ký hiệu). Phần 3: Vành18.A42008-07-10, 1422/QĐ-BKHCN
TCVN 7059:2009Mô tô. Phương pháp đo mô men quán tính22.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 7060:2009Mô tô. Phương pháp đo xác định vị trí trọng tâm21.A42009-12-31, 3084/QĐ-BKHCN
TCVN 7232:2003Mô tô, xe máy. ống xả. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử13.A42003, 11/2003/QĐ-BKHCN:16/05; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN