Hiển thị 81-83 của 83 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 9630-1:2013Độ bền điện của vật liệu cách điện. Phương pháp thử. Phần 1: Thử nghiệm ở tần số công nghiệp26.A42013-09-13, 2823/QĐ-BKHCN
TCVN 9630-2:2013Độ bền điện của vật liệu cách điện. Phương pháp thử. Phần 2: Yêu cầu bổ sung đối với thử nghiệm sử dụng điện áp một chiều8.A42013-09-13, 2823/QĐ-BKHCN
TCVN 9630-3:2013Độ bền điện của vật liệu cách điện. Phương pháp thử. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với thử nghiệm xung 1,2/50 µs10.A42013-09-13, 2823/QĐ-BKHCN