Hiển thị 21-40 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 4444:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tục10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4445:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính lô cỡ nhỏ22.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-6:2009Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê38.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17002:2009Đánh giá sự phù hợp. Tính bảo mật. Nguyên tắc và yêu cầu10.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17003:2009Đánh giá sự phù hợp. Khiếu nại và yêu cầu xem xét lại. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17004:2009Đánh giá sự phù hợp. Công khai thông tin. Nguyên tắc và yêu cầu11.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN 3573:2009Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ. Phương pháp tính toán17.A42009-12-31, 3101/QĐ-BKHCN
TCVN 3574:2009Kiểm soát thống kê các quá trình công nghệ khi tham số kiểm tra theo phân bố chuẩn27.A42011
TCVN 4548:2009Thống kê ứng dụng. Loại bỏ các giá trị bất thường15.A42011
TCVN 4551:2009Thống kê ứng dụng. Phân tích phương sai48.A42011
TCVN 4554:2009Thống kê ứng dụng. Ước lượng và khoảng tin cậy đối với các tham số của phân bố Weibull33.A42011
TCVN 4555:2009Độ tin cậy trong kỹ thuật. Phương án lấy mẫu một lần kiểm tra thời gian làm việc không hỏng có phân bố Weibull24.A42011
TCVN ISO/IEC 17007:2011Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp.22.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17021:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý60.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17030:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.11.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17005:2011Đánh giá sự phù hợp. Sử dụng hệ thống quản lý. Nguyên tắc và yêu cầu.24.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10003:2011Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức.45.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10019:2011Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng24.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 10004:2011Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng. Hướng dẫn theo dõi và đo lường.39.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 9004:2011Quản lý tổ chức để thành công bền vững. Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng.64.A42011-12-30, 4058/QĐ-BKHCN