Hiển thị 41-53 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN ISO/IEC 17021:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý60.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17024:2012Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân50.A42012
TCVN ISO/IEC 17030:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.11.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17040:2008Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về đánh giá đồng đẳng của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận22.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17043:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo.57.A42011-12-30, 4058/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17001:2008Đánh giá sự phù hợp. Tính công bằng. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17002:2009Đánh giá sự phù hợp. Tính bảo mật. Nguyên tắc và yêu cầu10.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17003:2009Đánh giá sự phù hợp. Khiếu nại và yêu cầu xem xét lại. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17004:2009Đánh giá sự phù hợp. Công khai thông tin. Nguyên tắc và yêu cầu11.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17005:2011Đánh giá sự phù hợp. Sử dụng hệ thống quản lý. Nguyên tắc và yêu cầu.24.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TR 10013:2003Hướng dẫn về tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng22.A42003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 10004:2011Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng. Hướng dẫn theo dõi và đo lường.39.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 22003:2008Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm25.A42008-12-26, 2885/QĐ-BKHCN