Hiển thị 141-160 của 343 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
QCVN 04:2009/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên102.A42009-07-07, 20/2009/QĐ-BCT
QCVN 04:2009/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.29.A42009-11-19, 30/2009/TT-BGTVT
QCVN 04:2009/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử9.A42009-09-30, 21/2009/TT-BKHCN
QCVN 04:2009/BTCQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với bè cứu sinh nhẹ10.A42009-03-26, 59/2009/TT-BTC
QCVN 04:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ34.A42009-06-18, 06/2009/TT-BTNMT
QCVN 04:2010/BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH30.A42010-07-30, 18/2010/TT-BTTTT
QCVN 04:2012/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ ANFO6.A42012-06-12, 13/2012/TT-BCT
QCVN 04-01:2010/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi40.A42010-07-06, 42/2010/TT-BNNPTNT
QCVN 04-02:2010/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi.63.A42010-07-06, 42/2010/TT-BNNPTNT
QCVN 04-05:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế.47.A42012-06-26, 27/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 05:2009/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.62.A42009-11-19, 31/2009/TT-BGTVT
QCVN 05:2009/BTCQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với phao tròn cứu sinh9.A42009-03-26, 60/2009/TT-BTC
QCVN 05:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh6.A42009-10-07, 16/2009/TT-BTNMT
QCVN 05:2010/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép.21.A42010-09-14, 15/2010/TT-BKHCN
QCVN 05:2010/BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s27.A42010-07-30, 18/2010/TT-BTTTT
QCVN 05:2012/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ6.A42012-06-12, 14/2012/TT-BCT
QCVN 05:2012/BLĐTBXHQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá23.A42012
QCVN 06:2009/BTCQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước với gạo bảo quản kín12.A42009-03-26, 61/2009/TT-BTC
QCVN 06:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh7.A42009-10-07, 16/2009/TT-BTNMT
QCVN 06:2010/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn bức xạ. Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.11.A42010-12-29, 24/2010/TT-BKHCN