Hiển thị 101-120 của 343 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
QCVN 01-86:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa lily17.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-87:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa chuột12.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-88:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống su hào11.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-89:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cúc43.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-90:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa đồng tiền18.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-91:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dưa hấu13.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-92:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cải bắp20.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-93:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa chuột24.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-94:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống su hào16.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-95:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa hồng24.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-96:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt24.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-97:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của cà rốt16.A42010-06-19, 24/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 01-99:2012/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật10.A42012-07-03, 30/2012/TT-BNNPTNT
QCVN 02:2008/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp164.A42008-12-30, 51/2008/QĐ-BCT
QCVN 02:2008/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy24.A42008-04-28, 04/2008/QĐ-BKHCN
QCVN 02:2008/BTCQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện16.A42008-08-04, 66/2008/QĐ-BTC
QCVN 02:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế7.A42008-07-18, 04/2008/QĐ-BTNMT
QCVN 02:2009/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng324.A42009-08-14, 29/2009/TT-BXD
QCVN 02:2009/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt6.A42009-06-17, 05/2009/TT-BYT
QCVN 02:2010/BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số33.A42010-07-30, 18/2010/TT-BTTTT