Hiển thị 161-180 của 220 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
LVN 246:2010Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não. Quy trình kiểm định11.A42010
LVN 69:2001Máy đo tốc độ xe cơ giới. Quy trình kiểm định12.A42001
LVN 96:2002ng hồ nước lạnh. Quy trình thử nghiệm28.A42002
LVN 134:2004Khí áp kế hộp màng. Quy trình kiểm định8.A42004
LVN 247:2010Thước vạch chuẩn. Quy trình kiểm định.14.A42010
LVN 117:2003Máy phân tích phổ. Quy trình hiệu chuẩn22.A42003
LVN 234:2010Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định tạm thời17.A42010
LVN 44:2009Máy đo điện não. Quy trình kiểm định26.A42009
LVN 58:1999Xitec đường sắt. Quy trình lập bảng dung tích22.A41999
LVN 143:2012Phương tiện đo điện trở tiếp đất - Quy trình kiểm định11.A42012
LVN 163:2005Máy chuẩn độ cứng Rockwell. Quy trình hiệu chuẩn10.A42006-05-31, 485/QĐ-TĐC
LVN 49:1999Máy thử độ bền kéo nén. Quy trình kiểm định13.A41999
LVN 170:2005Cân tự động kiểm tra, phân loại hàng đóng gói sẵn. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường10.A42006-06-28, 641/QĐ-TĐC
LVN 100:2002Cân không tự động cấp chính xác. Quy trình thử nghiệm27.A42002
LVN 133:2004Thiết bị đặt mức áp suất. Quy trình hiệu chuẩn10.A42004
LVN 142:2012Phương tiện đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định11.A42012
LVN 18:2009Máy biến dòng đo lường. Quy trình kiểm định12.A42009
LVN 125:2003Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp. Quy trình hiệu chuẩn13.A42003
LVN 229:2010p kế kiểu lò xo. Quy trình thử nghiệm12.A42010
LVN 91:2001Quang phổ tử ngoại khả kiến. Quy trình kiểm định tạm thời10.A42001