Hiển thị 1-20 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 7414:2004Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát vi khuẩn trong cá, đùi ếch và tôm14.A42005-01-14, 54/QĐ-BKHCN; 2008
TCVN 7416:2004Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối12.A42005-01-14, 54/QĐ-BKHCN; 2008
TCVN 6761:2008Dầu mỡ động thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao24.A42008-04-17, 703/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 22004:2008Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000:200726.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7731:2008Sản phẩm thực phẩm. Xác định 3-Monocloopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)17.A42008-06-16, 1167/QĐ-BKHCN
TCVN 7847-2:2008Ngũ cốc và đậu đỗ. Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 2: Lấy mẫu12.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7847-3:2008Ngũ cốc và đậu đỗ. Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 3: Phương pháp chuẩn10.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7848-1:2008Bột mì. Đặc tính vật lý của khối bột nhào. Phần 1: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng fanrinograph21.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7848-2:2008Bột mì. Đặc tính vật lý của khối bột nhào. Phần 2: Xác định đặc tính lưu biến bằng extensograph18.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-1:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc28.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-2:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 2: Khuyến nghị thực hành17.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-3:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 3: kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại14.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7871-2:2008Hạt lúa mì và bột mì. Hàm lượng gluten. Phần 2: Xác định gluten ướt bằng phương pháp cơ học16.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7871-3:2008Hạt lúa mì và bột mì. Hàm lượng gluten. Phần 3: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy11.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7871-4:2008Hạt lúa mì và bột mì. Hàm lượng gluten. Phần 4: Xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy nhanh12.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7849:2008Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định trên môi trường chọn lọc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37o C16.A42008-07-22, 1504/QĐ-BKHCN
TCVN 6392:2008Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá philê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh18.A42008-12-30, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 5267-1:2008Mật ong. Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp12.A42008-12-30, 2986/QĐ-BKHCN
TCVN 4836-1:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng clorua. Phần 1: Phương pháp Volhard10.A42009-03-06, 301/QĐ-BKHCN
TCVN 4836-2:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng clorua. Phần 2: Phương pháp đo điện thế11.A42009-03-06, 301/QĐ-BKHCN