Hiển thị 1-20 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 8894:2012Bánh phở và các sản phẩm tương tự. Xác định formaldehyt. Phương pháp định tính và bán định lượng15.A42012-09-18, 2516/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-1:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc28.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-2:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 2: Khuyến nghị thực hành17.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7857-3:2008Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ. Phần 3: kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại14.A42008-07-02, 1364/QĐ-BKHCN
TCVN 7042:2009Bia hơi. Quy định kỹ thuật8.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 6059:2009Bia. Phương pháp xác định độ đắng7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 6057:2009Bia. Quy định kỹ thuật7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 5564:2009Bia. Xác định độ axit8.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 6061:2009Bia. Xác định độ màu bằng phương pháp quang phổ7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 5563:2009Bia. Xác định hàm lượng cacbon dioxit11.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 5562:2009Bia. Xác định hàm lượng etanol23.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 8154:2009Bơ, nhũ tương dầu thực phẩm và chất béo dạng phết. Xác định hàm lượng chất béo (Phương pháp chuẩn)16.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8155:2009Bơ, sữa lên men và phomat tươi. Định lượng các vi sinh vật nhiễm bẩn. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C13.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 7400:2010Bơ.7.A42010-10-18, 2215/QĐ-BKHCN
TCVN 8149:2009Bơ. Xác định chỉ số khúc xạ của chất béo (Phương pháp chuẩn)8.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8153:2009Bơ. Xác định chỉ số phân tán nước9.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-1:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 1: Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)10.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-2:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 2: Xác định hàm lượng chất khô không béo (Phương pháp chuẩn)11.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-3:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 3: Tính hàm lượng chất béo7.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8150:2009Bơ. Xác định độ cứng14.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN