Hiển thị 1-20 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 3218:2012Chè. Xác định các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm8.A42012
TCVN 3701:2009Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định hàm lượng natri clorua8.A42009-12-31, 3055/QĐ-BKHCN
TCVN 3702:2009Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định hàm lượng axit9.A42009-12-31, 3055/QĐ-BKHCN
TCVN 3703:2009Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định hàm lượng chất béo12.A42009-12-31, 3055/QĐ-BKHCN
TCVN 4069:2009Kẹo. Xác định độ ẩm11.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4070:2009Kẹo. Xác định hàm lượng tro tổng số8.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4071:2009Kẹo. Xác định tro không tan trong axit clohydric8.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4072:2009Kẹo. Xác định hàm lượng chất béo8.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4073:2009Kẹo. Xác định hàm lượng axit10.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4074:2009Kẹo. Xác định hàm lượng đường tổng số11.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4075:2009Kẹo. Xác định hàm lượng đường khử10.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4295:2009u hạt. Phương pháp thử11.A42009-12-21, 2931/QĐ-BKHCN
TCVN 4381:2009Tôm vỏ đông lạnh9.A42009-12-31, 3055/QĐ-BKHCN
TCVN 4546:2009Tôm mũ ni đông lạnh9.A42009-12-31, 3055/QĐ-BKHCN
TCVN 4831:2009Phân tích cảm quan. Phương pháp luận. Phép thử so sánh cặp đôi29.A42009-12-21, 2931/QĐ-BKHCN
TCVN 4836-1:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng clorua. Phần 1: Phương pháp Volhard10.A42009-03-06, 301/QĐ-BKHCN
TCVN 4836-2:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng clorua. Phần 2: Phương pháp đo điện thế11.A42009-03-06, 301/QĐ-BKHCN
TCVN 4837:2009ng. Lấy mẫu8.A42009-12-01, 2727/QĐ-BKHCN
TCVN 4850:2010Nhân hạt điều17.A42011
TCVN 4996-1:2011Ngũ cốc. Xác định dung trọng (khối lượng của 100 lít hạt). Phần 1: Phương pháp chuẩn13.A42011-12-31, 4063/QĐ-BKHCN