Hiển thị 161-180 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 8141:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng phospho tổng số (Phương pháp chuẩn)9.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 8142:2009Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng hydroxyprolin12.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 8148:2009Bơ. Xác định hàm lượng muối10.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8149:2009Bơ. Xác định chỉ số khúc xạ của chất béo (Phương pháp chuẩn)8.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8150:2009Bơ. Xác định độ cứng14.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-1:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 1: Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)10.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-2:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 2: Xác định hàm lượng chất khô không béo (Phương pháp chuẩn)11.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8151-3:2009Bơ. Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo. Phần 3: Tính hàm lượng chất béo7.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8152:2009Bơ. Xác định độ pH của serum. Phương pháp đo điện thế9.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8153:2009Bơ. Xác định chỉ số phân tán nước9.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8154:2009Bơ, nhũ tương dầu thực phẩm và chất béo dạng phết. Xác định hàm lượng chất béo (Phương pháp chuẩn)16.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8155:2009Bơ, sữa lên men và phomat tươi. Định lượng các vi sinh vật nhiễm bẩn. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C13.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8156:2009Bơ. Xác định hàm lượng muối. Phương pháp đo điện thế12.A42009-12-01, 2729/QĐ-BKHCN
TCVN 8157:2009Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn11.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 8158:2009Thịt xay thô chế biến sẵn11.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 8159:2009Thịt đùi lợn chế biến sẵn11.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 8160-3:2010Thực phẩm. Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit. Phần 3: Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong sản phẩm thịt bằng phương pháp đo phổ sau khi khử nitrat thành nitrit bằng enzym.16.A42010-12-07, 2746/QĐ-BKHCN
TCVN 8160-4:2009Thực phẩm. Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit. Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong sản phẩm thịt bằng sắc ký trao đổi ion18.A42009-11-24, 2673/QĐ-BKHCN
TCVN 8160-5:2010Thực phẩm. Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit. Phần 5: Xác định hàm lượng nitrat trong thực phẩm chứa rau dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bằng phương pháp enzym13.A42010-12-07, 2746/QĐ-BKHCN
TCVN 8160-7:2010Thực phẩm. Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit. Phần 7: Xác định hàm lượng nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng phương pháp phân tích dòng liên tục sau khi khử bằng cadimi18.A42010-12-07, 2746/QĐ-BKHCN