Hiển thị 61-80 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 6838:2011Sữa. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ10.A42011-12-30, 4069/QĐ-BKHCN
TCVN 6841:2011Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng kẽm. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa11.A42011-12-30, 4069/QĐ-BKHCN
TCVN 7028:2009Sữa tươi tiệt trùng11.A42009-03-31, 462/QĐ-BKHCN
TCVN 7029:2009Sữa hoàn nguyên tiệt trùng và sữa pha lại tiệt trùng11.A42009-03-31, 462/QĐ-BKHCN
TCVN 7030:2009Sữa lên men10.A42009-03-31, 462/QĐ-BKHCN
TCVN 7041:2009uống không cồn. Quy định kỹ thuật7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 7042:2009Bia hơi. Quy định kỹ thuật8.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 7043:2009Rượu trắng. Quy định kỹ thuật7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 7044:2009Rượu mùi. Quy định kỹ thuật15.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 7045:2009Rượu vang. Quy định kỹ thuật7.A42009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
TCVN 7046:2009Thịt tươi. Yêu cầu kỹ thuật10.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 7047:2009Thịt lạnh đông. Yêu cầu kỹ thuật10.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 7050:2009Thịt và sản phẩm thịt chế biến không qua xử lý nhiệt. Yêu cầu kỹ thuật9.A42009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
TCVN 7080:2010Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng iodua. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao14.A42010-10-18, 2218/QĐ-BKHCN
TCVN 7081-1:2010Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 1: Phương pháp so màu14.A42010-10-18, 2218/QĐ-BKHCN
TCVN 7081-2:2010Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao14.A42010-10-18, 2218/QĐ-BKHCN
TCVN 7082-1:2010Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ bảo vệ thực vật). Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết24.A42010-12-20, 2821/QĐ-BKHCN
TCVN 7082-2:2010Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật). Phần 2: Phương pháp tinh sạch dịch chiết thô và thử khẳng định40.A42010-12-20, 2821/QĐ-BKHCN
TCVN 7083:2010Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Hướng dẫn chung về phương pháp dùng dụng cụ đo chất béo13.A42010-12-20, 2821/QĐ-BKHCN
TCVN 7084:2010Sữa bột và sản phẩm sữa bột. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)22.A42010-10-18, 2218/QĐ-BKHCN