Hiển thị 41-60 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 6213:2010Nước khoáng thiên nhiên đóng chai11.A42010-10-18, 2213/QĐ-BKHCN
TCVN 6270:2011Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng sắt. Phương pháp đo phổ (Phương pháp chuẩn)18.A42011-12-30, 4069/QĐ-BKHCN
TCVN 6332:2010ng. Xác định hao hụt khối lượng khi sấy.8.A42010-12-31, 3034/QĐ-BKHCN
TCVN 6333:2010Đường. Xác định độ màu của dung dịch đường ở pH 7,011.A42010-12-31, 3034/QĐ-BKHCN
TCVN 6351:2010Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định hàm lượng tro9.A42010-03-23, 382/QĐ-BKHCN
TCVN 6392:2008Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá philê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh18.A42008-12-30, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 6417:2010Hướng dẫn sử dụng hương liệu9.A42010-12-29, 2934/QĐ-BKHCN
TCVN 6469:2010Phụ gia thực phẩm. Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý19.A42010-12-29, 2934/QĐ-BKHCN
TCVN 6470:2010Phụ gia thực phẩm. Phương pháp thử đối với các chất tạo màu.37.A42010-12-29, 2934/QĐ-BKHCN
TCVN 6471:2010Phụ gia thực phẩm. Phương pháp thử đối với các chất tạo hương10.A42010-12-29, 2934/QĐ-BKHCN
TCVN 6506-2:2009Sữa và sản phẩm. Xác định hoạt tính phosphataza kiềm. Phần 2: Phương pháp đo huỳnh quang đối với phomat15.A42009-12-21, 2931/QĐ-BKHCN
TCVN 6508:2011Sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)25.A42011-12-30, 4069/QĐ-BKHCN
TCVN 6534:2010Phụ gia thực phẩm.Phép thử nhận biết17.A42010-12-29, 2934/QĐ-BKHCN
TCVN 6555:2011Ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng chất béo thô và hàm lượng chất béo tổng số bằng phương pháp chiết randall.21.A42011-12-31, 4063/QĐ-BKHCN
TCVN 6685:2009Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng aflatoxin M1. Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao16.A42009-03-31, 462/QĐ-BKHCN
TCVN 6686-1:2009Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 1: Phương pháp dùng kính hiển vi (phương pháp chuẩn)23.A42009-03-31, 462/QĐ-BKHCN
TCVN 6711:2010Giới hạn dư lượng tối đa thuốc thú y trong thực phẩm.38.A42010-12-29, 2906/QĐ-BKHCN
TCVN 6761:2008Dầu mỡ động thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao24.A42008-04-17, 703/QĐ-BKHCN
TCVN 6832:2010Sữa bột nguyên chất tan nhanh. Xác định số lượng đốm trắng10.A42010-10-18, 2218/QĐ-BKHCN
TCVN 6833:2010Sữa gầy, whey và buttermilk. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)20.A42010-12-20, 2821/QĐ-BKHCN