Hiển thị 381-400 của 400 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 9528:2012Dầu mỡ động vật và thực vật. Phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS)15.A42012-12-27, 3577/QĐ-BKHCN
TCVN 9529:2012Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò graphit.11.A42012-12-27, 3577/QĐ-BKHCN
TCVN 9530:2012Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)18.A42012-12-27, 3577/QĐ-BKHCN
TCVN 9531:2012Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định các hydrocacbon thơm đa vòng29.A42012-12-27, 3577/QĐ-BKHCN
TCVN 9532:2012Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định trị số peroxit. Phương pháp chuẩn độ điện thế16.A42012-12-27, 3577/QĐ-BKHCN
TCVN 9608:2013Hạt có dầu. Phương pháp lấy mẫu thử từ mẫu phòng thử nghiệm8.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9609:2013Khô dầu. Lấy mẫu18.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9610:2013Khô dầu. Chuẩn bị mẫu thử10.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9611:2013Hạt có dầu. Xác định hàm lượng dầu. Phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải thấp sử dụng sóng liên tục (Phương pháp nhanh)12.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9612:2013Hạt có dầu. Xác định đồng thời hàm lượng dầu và hàm lượng nước. Phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân.18.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9613:2013Khô dầu. Xác định đồng thời hàm lượng dầu và hàm lượng nước. Phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân.14.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9614:2013Hạt có dầu. Chiết xuất và chuẩn bị metyl este của các axit béo triglyxerid để phân tích sắc kí khí (phương pháp nhanh)10.A42013-04-12, 790/QĐ-BKHCN
TCVN 9638:2013Muối (natri clorua) thô8.A42013-03-27, 609/QĐ-BKHCN
TCVN 9639:2013Muối (natri clorua) tinh8.A42013-03-27, 609/QĐ-BKHCN
TCVN 9640:2013Muối (natri clorua) công nghiệp8.A42013-03-27, 609/QĐ-BKHCN
TCVN 9666:2013Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng tinh bột và glucose. Phương pháp enzym17.A42013-04-10, 777/QĐ-BKHCN
TCVN 9667:2013Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng axit L-(+)-Glutamic. Phương pháp chuẩn16.A42013-04-10, 777/QĐ-BKHCN
TCVN 9668:2013Thịt bò ướp muối có xử lý nhiệt9.A42013-04-10, 777/QĐ-BKHCN
TCVN 9669:2013Thịt vai lợn ướp muối có xử lý nhiệt11.A42013-04-10, 777/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 22004:2008Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000:200726.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN