Hiển thị 1-20 của 130 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 4328-2:2011Thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô. Phần 2: Phương pháp phân hủy kín và chưng cất bằng hơi nước.23.A42011-12-30, 4067/QĐ-BKHCN
TCVN 5081:2008Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp Karl Fischer method13.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN 5142:2008Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các phương pháp khuyến cáo40.A42008-06-16, 1169/QĐ-BKHCN
TCVN 6676:2008Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ. Phương pháp sắc ký khí21.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN 6679:2008Thuốc lá. Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc. Phương pháp sắc ký khí12.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN 6684:2008Thuốc lá điếu. Lấy mẫu18.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN 6907:2010Kiểm dịch thực vật. Nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế14.A42010-12-29, 2947/QĐ-BKHCN
TCVN 6908:2010Kiểm dịch thực vật. Khung hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại23.A42010-12-29, 2947/QĐ-BKHCN
TCVN 6937:2008Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của cây đầu lọc. Các điều kiện chuẩn và phép đo21.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN 7658:2012Máy kéo nông lâm nghiệp. Kết cấu bảo vệ phòng lật (ROPS). Phương pháp thử động lực học và điều kiện chấp nhận37.A42012-12-28, 3619/QĐ-BKHCN
TCVN 7841:2012Thiết bị tưới trong nông nghiệp. Bơm phun hóa chất dẫn động bằng nước.17.A42012-05-10, 881/QĐ-BKHCN
TCVN 7996-2-13:2011Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích.37.A42011-12-30, 4078/QĐ-BKHCN
TCVN 8019-1:2008Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông lâm nghiệp. Môi trường buồng lái. Phần 1: Thuật ngữ10.A42008-12-30, 2960/QĐ-BKHCN
TCVN 8050:2009Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Phương pháp thử tính chất hóa lý.26.A42009-05-20, 851/QĐ-BKHCN
TCVN 8143:2009Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin14.A42009-08-31, 1804/QĐ-BKHCN
TCVN 8145:2009Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất chlorothalonil13.A42009-08-31, 1804/QĐ-BKHCN
TCVN 8195:2009Thiết bị rắc thuốc hạt dạng rời trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ. Phương pháp thử26.A42009-11-24, 2676/QĐ-BKHCN
TCVN 8283:2009Giống vật nuôi. Thuật ngữ di truyền và công tác chọn giống36.A42009-11-24, 2676/QĐ-BKHCN
TCVN 8380:2010Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử14.A42010-07-02, 1236/QĐ-BKHCN
TCVN 8381:2010Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất hexaconazole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử16.A42010-07-02, 1236/QĐ-BKHCN