Hiển thị 1-20 của 208 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 1450:2009Gạch rỗng đất sét nung9.A42009-12-31, 3108/QD-BKHCN
TCVN 2682:2009Xi măng pooc lăng. Yêu cầu kỹ thuật8.A42009-12-31, 3108/QD-BKHCN
TCVN 2683:2012Đất xây dựng. Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu10.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 3907:2011Trường mầm non. Yêu cầu thiết kế27.A42011-08-23, 2585/QĐ-BKHCN
TCVN 4055:2012Tổ chức thi công25.A42012-12-27, 3560/QĐ-BKHCN
TCVN 4085:2011Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu24.A42011-12-12, 3827/QĐ-BKHCN
TCVN 4195:2012t xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm11.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4196:2012t xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm10.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4197:2012t xây dựng. Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm14.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4200:2012t xây dựng. Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm23.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4201:2012t xây dựng. Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm15.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4202:2012t xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm17.A42012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
TCVN 4252:2012Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công33.A42012-07-23, 1689/QĐ-BKHCN
TCVN 4391:2009Khách sạn du lịch. Xếp hạng43.A42009
TCVN 4506:2012Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật8.A42012
TCVN 4530:2011Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế17.A42011-04-21, 1065/QĐ-BKHCN
TCVN 4787:2009Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử21.A42009-10-20, 2326/QĐ-BKHCN
TCVN 5641:2012Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Thi công và nghiệm thu22.A42012-12-27, 3560/QĐ-BKHCN
TCVN 5867:2009Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn9.A42009-06-01, 916/QĐ-BKHCN
TCVN 6016:2011Xi măng. Phương pháp thử. Xác định cường độ37.A42011-11-24, 3628/QĐ-BKHCN