Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan cấp huyện
Thực hiện lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, những năm gần đây, các huyện đã quan tâm đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Các cơ quan chính quyền cấp huyện đã có kết nối internet bằng cáp quang, cáp đồng tốc độ cao đảm bảo yêu cầu sử dụng.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Thành Lợi
Với việc mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tư duy và thói quen trong sản xuất nông nghiệp, nông dân xã Thành Lợi đã và đang chứng minh có thể làm giàu ngay trên đồng đất quê hương, họ là những người nông dân mới của NTM. Xã và các HTXDVNN trên địa bàn đang nỗ lực tìm kiếm lựa chọn những công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương và tìm đối tác ổn định đầu ra cho nông sản
Khoa học công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp
Để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, Sở KH và CN đã tổ chức điều tra hiện trạng công nghệ, nhu cầu đổi mới công nghệ cũng như xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với từng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Nam Định
Doanh nghiệp KH&CN là loại hình doanh nghiệp ứng dụng thành công các hoạt động nghiên cứu của chính họ hoặc những kết quả nghiên cứu từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, thậm chí là chuyển giao từ nước ngoài mà họ được quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp.
Phát huy hiệu quả chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển nông thôn
Trong giai đoạn từ năm 2010-2015, Bộ KH và CN đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện 8 dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” (Chương trình NTMN) với tổng số tiền đầu tư hơn 44 tỷ 594 triệu đồng.
Quản lý đồng bộ thị trường dược - mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Thời gian gần đây, hiện tượng vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng (MPDPTPCN) diễn ra phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ sản xuất mỹ phẩm giả, kinh doanh dược phẩm, TPCN không đảm bảo, làm thiệt hại lớn tới sức khỏe, kinh tế của người tiêu dùng. Tình trạng này cũng đã xuất hiện ở thị trường tỉnh ta.
Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân
Trong những năm qua, công tác khuyến nông, khuyến ngư huyện Trực Ninh không ngừng được củng cố và phát triển đã khẳng định vai trò là cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) đến với nông dân.
Đồng chí Nguyễn Quân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tỉnh Nam Định
Ngày 17-7-2015, đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh Nam Định về kết quả hoạt động Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015; giải pháp phát triển KHCN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Nghiên cứu khoa học chống xói lở bờ biển
Xói lở bờ biển là dạng thiên tai nặng nề xảy ra hầu hết ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam của nước ta, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình, kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái.
Lớp tập huấn về tra cứu thông tin sáng chế tại Nam Định
Nhận lời mời của Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, ngày 27/5/2015 tại Nam Định, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức lớp tập huấn về tra cứu thông tin sáng chế.
Xuân Trường đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Để phát huy vai trò KHCN trong mọi mặt của đời sống xã hội, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc chuyên môn; hỗ trợ các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển CN-TTCN theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ trong từng sản phẩm.
Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Ngày 18/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức "Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5".
Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội
Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của tỉnh luôn khẳng định được vai trò quan trọng của mình đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là nền tảng vững chắc, động lực then chốt phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lúa
Sở KH và CN đã khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, sản xuất giống lúa trong tỉnh đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến việc đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào cải tiến quy trình canh tác lúa. Đồng thời đề xuất các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN và PTNT hỗ trợ nông dân trong tỉnh thực hiện các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.
Hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Thành
Là xã thuần nông, vùng đồng trũng, ruộng đất không thuận lợi cho canh tác, để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, xã Yên Thành (Ý Yên) đã tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp làm khâu đột phá. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng biện pháp thâm canh mới nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở
Xác định KH và CN là yếu tố quan trọng góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian qua Sở KH và CN, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở cấp cơ sở.
Hội nghị tổng kết và khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định 2014
Ngày 15/4/2015 Sở Khoa học và công nghệ Nam Định phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tổ chức “Hội nghị tổng kết và khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định 2014”.
Hiệu quả việc chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học công nghệ
Để các tổ chức KH và CN chuyển đổi thành công sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Sở KH và CN đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp các đơn vị tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN, sản xuất những sản phẩm mới đáp ứng thị trường địa phương và các tỉnh lân cận.
Kết quả hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014, triển khai công tác năm 2015
Ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại huyện Hải Hậu, Sở KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2014, triển khai công tác năm 2015
Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Một trong các giải pháp then chốt để thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh được xác định là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản; là cơ sở để chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả cao.