Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân
Trong những năm qua, công tác khuyến nông, khuyến ngư huyện Trực Ninh không ngừng được củng cố và phát triển đã khẳng định vai trò là cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) đến với nông dân.
Đồng chí Nguyễn Quân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tỉnh Nam Định
Ngày 17-7-2015, đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh Nam Định về kết quả hoạt động Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015; giải pháp phát triển KHCN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Nghiên cứu khoa học chống xói lở bờ biển
Xói lở bờ biển là dạng thiên tai nặng nề xảy ra hầu hết ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam của nước ta, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình, kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái.
Lớp tập huấn về tra cứu thông tin sáng chế tại Nam Định
Nhận lời mời của Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, ngày 27/5/2015 tại Nam Định, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức lớp tập huấn về tra cứu thông tin sáng chế.
Xuân Trường đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Để phát huy vai trò KHCN trong mọi mặt của đời sống xã hội, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc chuyên môn; hỗ trợ các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển CN-TTCN theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ trong từng sản phẩm.
Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Ngày 18/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức "Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5".
Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội
Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của tỉnh luôn khẳng định được vai trò quan trọng của mình đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là nền tảng vững chắc, động lực then chốt phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lúa
Sở KH và CN đã khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, sản xuất giống lúa trong tỉnh đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến việc đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào cải tiến quy trình canh tác lúa. Đồng thời đề xuất các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN và PTNT hỗ trợ nông dân trong tỉnh thực hiện các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.
Hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Thành
Là xã thuần nông, vùng đồng trũng, ruộng đất không thuận lợi cho canh tác, để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, xã Yên Thành (Ý Yên) đã tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp làm khâu đột phá. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng biện pháp thâm canh mới nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở
Xác định KH và CN là yếu tố quan trọng góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian qua Sở KH và CN, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở cấp cơ sở.
Hội nghị tổng kết và khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định 2014
Ngày 15/4/2015 Sở Khoa học và công nghệ Nam Định phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tổ chức “Hội nghị tổng kết và khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản xuất tỉnh Nam Định 2014”.
Hiệu quả việc chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học công nghệ
Để các tổ chức KH và CN chuyển đổi thành công sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Sở KH và CN đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp các đơn vị tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN, sản xuất những sản phẩm mới đáp ứng thị trường địa phương và các tỉnh lân cận.
Kết quả hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014, triển khai công tác năm 2015
Ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại huyện Hải Hậu, Sở KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2014, triển khai công tác năm 2015
Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Một trong các giải pháp then chốt để thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh được xác định là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản; là cơ sở để chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả cao.
Hội nghị tổng kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định năm 2014
Ngày 08/01/2015 Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tổ chức hội nghị: “Tổng kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định năm 2014”.
Ứng dụng công nghệ xử lý khí thải độc hại trong sản xuất nhựa
Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến nhựa trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh ở cả 2 dòng sản phẩm là đồ nhựa gia dụng và nhựa, cao su công nghiệp. Tuy nhiên hầu hết thiết bị, công nghệ ngành nhựa trên địa bàn đều lạc hậu, đầu tư không đồng bộ và chủ yếu tái chế nhựa phế phẩm để sản xuất nên mức độ ô nhiễm môi trường lớn do khí thải phát sinh...
Nghĩa Hưng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
Nhằm thúc đẩy CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, việc hỗ trợ nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) luôn được huyện Nghĩa Hưng quan tâm chỉ đạo, tạo động lực phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên từng diện tích canh tác.
Phát triển thị trường khoa học công nghệ
Phát triển thị trường khoa học công nghệ (KHCN) là một biện pháp kích cầu hoạt động nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu ngày càng có nhiều sản phẩm KHCN phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT truyền thông phục vụ chỉ đạo điều hành giữa cổng TTĐT Chính phủ với UBND tỉnh Nam Định
Lễ ký thỏa thuận hợp tác đẩy mạng phát triển ứng dụng CNTT truyền thông phục vụ chỉ đạo điều hành giữa cổng TTĐT Chính phủ với UBND tỉnh Nam Định
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở khám, chữa bệnh
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh, cảnh báo dịch bệnh... tại các cơ sở y tế trong tỉnh đã được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.