Tiêu thụ nông sản: Thực trạng và giải pháp
Trong những năm gần đây, việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả cao, nông sản hàng hóa ngày càng nhiều, góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì mọi nỗ lực trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều vô nghĩa khi nếu sản phẩm nông nghiệp không được tiêu thụ với đúng giá trị của nó.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử
Xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, nhiều văn bản, chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong khối cơ quan Nhà nước đã được ban hành. Trong đó có Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14-10-2015 về xây dựng Chính phủ điện tử, yêu cầu cơ quan chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải ứng dụng CNTT để đổi mới làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý Nhà nước.
Tiêu thụ nông sản: Thực trạng và giải pháp
Trong những năm gần đây, việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả cao, nông sản hàng hóa ngày càng nhiều, góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì mọi nỗ lực trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều vô nghĩa khi nếu sản phẩm nông nghiệp không được tiêu thụ với đúng giá trị của nó.
Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao thương hiệu lúa gạo Nam Định
Việt Nam, với lượng xuất khẩu lúa gạo trung bình trên 7 triệu tấn/năm, đặc biệt lượng tiêu thụ nội địa gấp 5 lần (khoảng 35 triệu tấn/năm) song vẫn chưa xây dựng được bộ giống và thương hiệu cho lúa gạo quốc gia đúng là vấn đề đáng bàn. Tỉnh Nam Định quy hoạch 75.000ha đất trồng lúa với bộ giống lúa bản địa đa dạng chủng loại, chất lượng cao, song thương hiệu chưa được khẳng định ngay trên thị trường của tỉnh.
Vai trò của ngành Khoa học và Công nghệ trong hoạt động cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định
Tại tỉnh Nam Định, công tác cải cách hành chính triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung và đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó có phần đóng góp quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ.
Vai trò của KH&CN trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định
Nam Định là một tỉnh điển hình của đồng bằng sông Hồng với các lợi thế tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống. Qua năm năm triển khai, Chương trình NTM đã đạt được những kết quả quan trọng: Trong 96 xã xây dựng NTM có 45 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 23 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 28 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-17 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; tăng bình quân 10-11 tiêu chí/xã so với năm 2010.
Hoạt động KHCN năm 2015 - những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Trong năm 2015 sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức quản lý và triển khai thực hiện 54 đề tài, dự án KHCN, trên các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường; Công nghiệp; Công nghệ thông tin; Nông nghiệp; Y tế; Khoa học xã hội nhân văn...
Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển và ứng dụng CNTT đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp.
Một số kết quả hoạt động KH&CN 3 huyện ven biển (Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) tỉnh Nam Định
Vùng kinh tế ven biển có nhiều thuận lợi cho phát triển sản xuất nhất là sản xuất nông - ngư nghiệp và hiện nay đây là vùng trọng điểm sản xuất nông - ngư nghiệp của tỉnh cũng như của đồng bằng sông Hồng, hàng năm cung cấp một phần quan trọng về lương thực, thực phẩm, thủy hải sản cho tỉnh Nam Định và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp xuất khẩu.
Phát triển Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Những điểm mới trong công tác cấp giấy chứng nhận và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 trong đó đưa ra mục tiêu đến năm 2015, hình thành 3.000 doanh nghiệp KH&CN; 30 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Và đến năm 2020, hình thành 5.000 doanh nghiệp KH&CN, 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao…
Hội nghị Triển khai các hoạt động hỗ trợ chỉ dẫn địa lý gạo tám xoan Hải Hậu Hội nghị Triển khai các hoạt động hỗ trợ chỉ dẫn địa lý gạo tám xoan Hải Hậu
Ngày 9-10/11/2015 Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đã tổ chức các hoạt động khảo sát và tổ chức hội nghị triển khai hoạt động hỗ trợ đối với Chỉ dẫn địa lý “Hải Hậu” cho sản phẩm gạo tám xoan tại địa phương
Nhân rộng ứng dụng nhà lưới trong canh tác rau màu
Phát triển sản xuất rau màu an toàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Một trong những giải pháp trồng rau sạch và an toàn được áp dụng hiện nay là phương pháp trồng rau trong nhà lưới.
Ghi nhận qua Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ năm
Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ V Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Sở KH và CN, LĐLĐ tỉnh và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức nhằm động viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan cấp huyện
Thực hiện lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, những năm gần đây, các huyện đã quan tâm đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Các cơ quan chính quyền cấp huyện đã có kết nối internet bằng cáp quang, cáp đồng tốc độ cao đảm bảo yêu cầu sử dụng.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Thành Lợi
Với việc mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tư duy và thói quen trong sản xuất nông nghiệp, nông dân xã Thành Lợi đã và đang chứng minh có thể làm giàu ngay trên đồng đất quê hương, họ là những người nông dân mới của NTM. Xã và các HTXDVNN trên địa bàn đang nỗ lực tìm kiếm lựa chọn những công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương và tìm đối tác ổn định đầu ra cho nông sản
Khoa học công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp
Để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, Sở KH và CN đã tổ chức điều tra hiện trạng công nghệ, nhu cầu đổi mới công nghệ cũng như xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với từng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Nam Định
Doanh nghiệp KH&CN là loại hình doanh nghiệp ứng dụng thành công các hoạt động nghiên cứu của chính họ hoặc những kết quả nghiên cứu từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, thậm chí là chuyển giao từ nước ngoài mà họ được quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp.
Phát huy hiệu quả chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển nông thôn
Trong giai đoạn từ năm 2010-2015, Bộ KH và CN đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện 8 dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” (Chương trình NTMN) với tổng số tiền đầu tư hơn 44 tỷ 594 triệu đồng.
Quản lý đồng bộ thị trường dược - mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Thời gian gần đây, hiện tượng vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng (MPDPTPCN) diễn ra phổ biến ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ sản xuất mỹ phẩm giả, kinh doanh dược phẩm, TPCN không đảm bảo, làm thiệt hại lớn tới sức khỏe, kinh tế của người tiêu dùng. Tình trạng này cũng đã xuất hiện ở thị trường tỉnh ta.
Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân
Trong những năm qua, công tác khuyến nông, khuyến ngư huyện Trực Ninh không ngừng được củng cố và phát triển đã khẳng định vai trò là cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) đến với nông dân.