Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia
cập nhật: 11/04/2017 08:39:59

Ngày 28/3/2017 và 31/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau.

 Quyết định 600/QĐ-BKHCN (28/3/2017)

1.     TCVN 11766:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mắc ca

2.     TCVN 11767:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mây nếp

3.     TCVN 11768:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thảo quả

4.     TCVN 11769:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống hồi

5.     TCVN 11770:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống sa nhân tím

Quyết định 649/QĐ-BKHCN (31/3/2017)

1.     TCVN 11777-5:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mềm tham chiếu

2.     TCVN 11777-9:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API

3.     TCVN 11777-10:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

4.     TCVN 9802-5:2017 Giao thức internet phiên bản 6(IPV6) - Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast

5.     TCVN 10906-3:2017 Giao thức internet phiên bản 6(IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPV6

 Quyết định 651/QĐ-BKHCN (31/3/2017)

1.     TCVN 11816-1:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 1: Tổng quan

2.     TCVN 11816-2:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mã khối N - bit

3.     TCVN 11816-3:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 3: Hàm băm chuyên dụng

4.     TCVN 11816-4:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 4: Hàm băm sử dụng số học đồng du

5.     TCVN 11817-1:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 1: Tổng quan

6.     TCVN 11817-2:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn -Xác thực thực thể - Phần 2: Cơ chế sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng

7.     TCVN 11817-3:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn -Xác thực thực thể - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật chữ ký số

Nguồn: tcvn.gov.vn

:: Tin khác
- Tăng cường quản lý hóa chất trong chế biến thực phẩm
- Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016
- Từ năm 2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe máy
- Chính phủ ban hành Nghị định mới về thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
- Hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng
- Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy
- 25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy
- Công nghệ bảo trì mới, Nhà nước và doanh nghiệp cùng lợi
- Hội thảo về Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI phục vụ công tác quản lý tại Cục văn thư, lưu trữ
- Doanh nghiệp được tự dán nhãn năng lượng từ ngày 10/02/2017