Hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam
cập nhật: 09/05/2016 08:55:44

Để góp phần tổ chức thành công sự kiện ngày Khoa học Công nghệ, sở KH&CN Nam Định đã xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2016

 Thực hiện Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, từ năm 2014, ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2016 là năm thứ ba cả nước tổ chức ngày truyền thống này.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1442/BKHCN-VP V/v hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2016. 

Để góp phần tổ chức thành công các sự kiện này, sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ở địa phương để tuyên truyền, cổ vũ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các hoạt động hưởng ứng ở địa phương tập trung vào một số nội dung sau: 

Các hoạt động chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 9/5/2016 đến 31/5/2016, gồm:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của sở KH&CN, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định; Bản thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Phát hành bản tin Khoa học và Công nghệ  sở KH&CN tỉnh Nam Định;

- Tổ chức hội nghị kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Tổ chức tọa đàm “ Nâng cao năng lực của đoàn viên, thanh niên trong việc thực thi nhiệm vụ tại sở KH&CN Nam Định”;     

- Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về ngày Khoa học và Công nghệ tại các khu khối văn phòng, khối các trung tâm.

Thanh Hải

Phòng TTKHCN

 

:: Tin khác
- Lao động sáng tạo - đường tới thành công
- Hưởng ứng thông điệp "Sáng tạo số - Tái hiện văn hóa"
- Dấu ấn khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế nông thôn thời hội nhập
- Tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử
- Ý Yên đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại
- Vụ Bản giữ "lửa" xây dựng nông thôn mới
- Hiệu quả kép trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Giao Phong
- Hành trình đưa nông sản đến với người tiêu dùng
- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học cấp cơ sở
- Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng lúa gạo