Dịch vụ Đo Lường và Thử Nghiệm
cập nhật: 09/01/2015 14:17:12

Một số dịch vụ đo lường và thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC

I. Giới thiệu chung:

1. Tên giao dịch:  Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Trụ sở: Số 1A  đường Trần Tế Xương, P, Vị Hoàng, thành phố Nam Định.

3. Điện thoại: (0350) 3639402

4. Số tài khoản:  4801 0000 450011 tại  Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định

5. Mã số thuế: 06 000 15375 – 004.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nam Định; có chức năng thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước; cung ứng các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện việc bảo quản, duy trì và khai thác hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường;

- Thực hiện việc giám định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền giao;

- Thực hiện việc hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi khả năng được công nhận cho các tổ chức, cá nhân hoặc chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật trong phạm vi được công nhận;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản lý tiên tiến;

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Triển khai các chương trình đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tổ chức nghiên cứu áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức và danh sách cán bộ nhân viên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Phạm Thanh Trường

Chi cục phó

kiêm Giám đốc

0912137691

2

Hoàng Quang Tuấn

Phó Giám đốc

0904190590

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

3

Trịnh Việt

Phụ trách phòng

0912464832

4

Đặng Anh Tuấn

Kế toán trưởng

0983938239

5

L­ưu Mai Dung

Nhân viên

0972975577

6

Phạm Thị Thu Hải

Văn thư

0943472109

 

Phòng Kiểm định hiệu chuẩn đo lường

7

Vũ Thanh Quang

Phụ trách phòng

0979071024

8

Trần Văn Thịnh

KĐV

0915194775

9

Trịnh Quốc Hùng

KĐV

0912208206

10

Lê Mạnh Lư­ơng

KĐV

0916429349

11

Lại Tuấn Dũng

KĐV

0946046259

12

Phan Mạnh Hà

KĐV

01239780304

 

Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

13

Nguyễn Văn Trung

Phụ trách phòng

0988906909

14

Vũ Thị Thanh Vân

TNV

0942787617

15

Phạm Văn Hiệu

KĐV, TNV

0912239509

16

Trần Trọng Bình

KĐV, TNV

0912174998

17

Lê Cảnh Thạc

KĐV, TNV

0943320553

18

Nguyễn Thu Trang

TNV

0944410207

 Các dịch vụ về lĩnh vực Đo lường và Thử nghiệm của Trung tâm xem chi tiết tại file đính kèm.

- File đính kèm: Nang luc Trung tam.doc
:: Tin khác
- Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý gian lận đo lường trong kinh doanh xăng dầu
- Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ
- Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực của cán bộ nữ”
- Hội nghị tập huấn cho cán bộ của Mạng lưới TBT Việt Nam
- Chú trọng công tác kiểm định, đo lường chất lượng hàng hóa
- TP.HCM: Bơm xăng sẽ được nhận hóa đơn
- Những thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất
- Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10: “Tiêu chuẩn tạo lập sân chơi bình đẳng”
- 100% cơ quan, đơn vị sẽ mua sắm công bằng hàng Việt
- Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2014