Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
cập nhật: 07/11/2018 14:38:30

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố ”.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung

 Triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố ”.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung

Theo đó, TCVN 12249:2018 Quy định một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với tro xỉ nhiệt điện hỗn hợp, tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp bao gồm: thông số ô nhiễm và mức giới hạn trong nước chiết từ tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu quy định đối với nước thải công nghiệp, độ trương nở thể tích và chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn. Việc ban hành TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung” nhằm mục đích giám sát và kiểm tra chất lượng đối với Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp. Góp phần giải quyết tình trạng tro, xỉ đang tồn đọng tại bãi thải của các Nhà máy nhiệt điện hiện nay.

 Nguồn: http://tcvn.gov.vn

 

:: Tin khác
- Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Thành công từ những mô hình điểm
- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – động lực, mục tiêu để phát triển doanh nghiệp
- Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN
- Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2018: Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng 4.0
- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho hàng Việt
- Phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải lấy mẫu kiểm định
- Thủ tướng mong muốn không khí hợp tác khởi nghiệp 4.0 lan tỏa trong ASEAN
- Nâng cao năng lực đổi mới, năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp
- Gần 6.000 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng TCVN ISO 9001:2008