Hoạt động Khoa học và Công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn vừa qua
cập nhật: 26/10/2018 16:08:45

Theo báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, tỉnh Nam Định có 6/10 chỉ số vượt so với năm trước, đạt 61,43 điểm (cao hơn năm 2016 là 2,89 điểm). Để có được những kết quả đó, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó, có sự góp sức của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Nam Định.

 Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020. Trong những năm qua hoạt động KH&CN đã từng bước góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh.     

  Trong cải cách hành chính, Sở KH&CN đã rà soát giảm thời gian thực hiện các quy định của nhà nước, tăng tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Sở đã tham mưu ban hành mới 13 thủ tục, sửa đổi 11 thủ tục, hủy bỏ 02 thủ tục hành chính không còn phù hợp, đặc biệt rà soát đơn giản hóa giảm thời gian thực hiện của 14 thủ tục hành chính từ 3-10 ngày so với trước đây. Đồng thời, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón tiếp các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa có kinh nghiệm, hiểu biết chính sách pháp luật, có chuyên môn về lĩnh vực công việc được giao. Duy trì giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ của các tổ chức và công dân, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên Website, công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử. Ứng dụng hiệu quả phần mềm trong quản lý điều hành công việc như: Phần mềm quản lý và điều hành văn bản; phần mềm quản lý đề tài dự án; phần mềm lưu trữ…Hỗ trợ 43 cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành tại các sở, ban, ngành, UBND 9 huyện qua việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ và đào tạo tin học, ứng dụng các phần mềm tác nghiệp, xây dựng các Website tuyên truyền các chính sách của tỉnh... góp phần tạo ra một phương pháp làm việc khoa học hơn, giải quyết các thủ tục hành chính theo một quy trình thống nhất, nâng cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết công việc, tạo niềm tin cho các tổ chức công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đã tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh; phê duyệt đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh; trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo quy định của Chính phủ... Những quy định mới này là cơ sở để Sở KH&CN thực hiện đổi mới cơ bản về phương thức hỗ trợ và thủ tục thanh, quyết toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính, tiếp cận thị trường KH&CN và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trong đó, đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tỉnh được coi là một quyết sách tạo bước ngoặt mở ra cơ hội phát triển thị trường công nghệ từ việc gia tăng tương tác, trao đổi nhiều chiều giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp KH&CN, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu phát triển công nghệ trên toàn quốc.

Đối với việc hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Sở KH&CN đang hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp áp dụng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được trao tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không phân biệt các thành phần kinh tế và loại hình kinh tế... Các chương trình đã hỗ trợ thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng: tăng cường tiếp nhận công nghệ, kết hợp chuyển giao, nhập công nghệ mới ở các khâu thiết kế sản phẩm, cải tiến sản phẩm.

Cũng trong thời gian này, Sở KH&CN đã triển khai dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực của tỉnh”, hỗ trợ 31 doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm thông qua các hình thức: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO (15 đơn vị), áp dụng các công cụ quản lý năng suất, chất lượng (3 đơn vị), tham dự giải thưởng Chất lượng quốc gia (3 đơn vị), công bố phù hợp quy chuẩn (5 đơn vị) và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (5 đơn vị). Hỗ trợ Công ty Tân Thiên Phú (Xuân Trường) tham gia hoạt động trình diễn Kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017 tại Thành phố Đà Nẵng để trình diễn công nghệ tiên tiến và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong cả nước…

Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động KH&CN tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các công cụ tiên tiến trong quản lý, điều hành, sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2017-2020, phấn đấu từ năm 2018 các chỉ số thành phần đạt từ 60 điểm trở lên và được xếp vào nhóm các tỉnh có thứ hạng tốt./.

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Phó giám đốc Sở KH&CN

:: Tin khác
- Một số chính sách KH&CN xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định
- Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện Nghĩa Hưng về hoạt động KH&CN cấp huyện
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chánh văn phòng sở KH&CN Nam Định được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở KH&CN
- Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ Cần Thơ năm 2018
- Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tham gia “Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng Bằng Sông Hồng”
- Bước phát triển trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ
- Hội Khuyến học tỉnh trao 1.700 suất học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học
- Phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
- Hội thảo khoa học về công nghệ điện rác WTE
- Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)