Một số chính sách KH&CN xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định
cập nhật: 25/10/2018 08:53:26

Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM) tại huyện Hải Hậu. Đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã có 5 huyện đạt chẩn NTM là: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy có 203/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (báo cáo phát triển KT-XH quý 2 năm 2018 của UBND tỉnh).

          Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và đang có những những chính sách đóng góp nhất định cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình xây dựng NTM tại tỉnh Nam Định.

Hiện nay, Sở KH&CN đã và đang thực thi một số chính sách nhằm hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn như:

          Một là, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung hỗ trợ các nội dung:

          - Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức/cá nhân và Hợp tác xã (HTX).

          - Hỗ trợ các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại cho các tổ chức/cá nhân và HTX.

          - Hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc tế, các giải thưởng KH&CN, các giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu; Các hội chợ triển lãm liên quan đến lĩnh vực KH&CN cho các tổ chức/cá nhân và HTX.

          - Hỗ trợ chi phí đổi mới, chuyển giao công nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có đăng ký chuyển giao được Sở KH&CN Nam Định xác nhận

          Trong năm 2018 đã hỗ trợ 18 HTX và hộ cá thể trong nông nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

          Hai là, Chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định)

Chương trình tập trung vào việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định đặc biệt là hỗ trợ bảo hộ các đặc sản, làng nghề truyền thống. Thông qua Chương hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ đã xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm thương hiệu truyền thống các như: nước mắm Giao Châu, cá Bống bớp Nghĩa Hưng, các sản phẩm thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy, làng nghề cơ khí Xuân Tiến, Bánh nhãn Hải Hậu,… qua đó giúp nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm, tăng quy mô sản xuất trên 50%, đồng thời mở rông thị trường ra các tỉnh so với khi chưa xây dựng nhãn hiệu. Đến nay tỉnh Nam Định có 2.231 đơn và 1.319 văn bằng được cấp, đứng thứ 25/63 tỉnh thành trong cả nước.  Xây dựng và đưa vào hoạt động trong thực tiễn hệ thống quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Hải Hậu” cho sản phẩm gạo tám của huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định.

Ba là, Quyết định số: 1747/QĐ-TTg  ngày 13/10/2015 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, giai đoạn 2016 - 2025

 Tỉnh Nam Định đã được Bộ KH&CN phê duyệt cho thực hiện 8 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, với tổng kinh phí hỗ trợ từ sự nghiệp KH&CN gần 16,5 tỷ đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp trên 27 tỷ, thông qua triển khai chương trình nhiều công nghệ sản xuất giống thủy sản, công nghệ chăn nuôi trang trại khép kín, công nghệ sản xuất muối sạch, công nghệ sinh học, vi sinh cho sản xuất thức ăn chăn nuôi,trồng sen xuất khẩu vùng đất trũng,trồng cây dược liệu... nhiều mô hình sản xuất tiên tiến đã được xây dựng, nhiều công nghệ, tiến bộ KH&CN đã được chuyển giao, góp phần tích cực trong xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển KT-XH.

Bốn là, Một số đề án lớn phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang triển khai như:

- Đề án xây dựng hệ thống sản xuất khoa tây giống sạch bệnh tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2020.  Đề án đã tiếp nhận và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong việc sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và phương pháp khí canh. Kết quả dự án đã sản xuất giống gốc 676.926 củ; giống siêu nguyên chủng đạt 18,43 tấn; giống nguyên chủng đạt 237,71 tấn; giống xác nhận đạt 329,5 tấn cung cấp khoảng 50% giống khoai tây sạch bệnh cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

- Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu chọn tạo, sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa giống tại công ty TNHH Cường Tân. Kết quả đã sản xuất lúa giống mới M1, CS6 Nam Định, chất lượng cao, giá thành sản xuất giảm từ 15-20% so với giá các giống lúa khác trên thị trường và đáp ứng được trên 50% giống lúa trên địa bàn tỉnh

          - Thực hiện đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh.

          + Xây dựng sàn giao dịch công nghệ, thiết bị: Khi đi vào hoạt động sàn giao dịch công nghệ có khả năng giao dịch trực tuyến về công nghệ - thiết bị, hàng hóa. Ngoài chức năng làm đầu mối cung cấp thông tin quảng bá sản phẩm công nghệ, thiết bị và hàng hóa, còn có chức năng hỗ trợ các thành viên trong việc ứng dụng thương mại điện tử, trao đổi thông tin đối tác trên địa bàn tỉnh cũng như được mở rộng trên toàn quốc và quốc tế. Tạo sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KH&CN, thương mại hóa sản phẩm KH&CN; tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH.

          + Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp được xây dựng đồng thời cùng sàn giao dịch công nghệ, thiết bị: Khi đi vào hoạt động Ưu tiên thu hút chất xám, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị cao; bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản phát triển công nghệ sinh học, công nghệ cao,...

          Năm là, Hỗ trợ về thông tin KH&CN

          Sở KH&CN đã phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng phần mềm thư viện điện tử tích hợp với trên 100 nghìn tài liệu số hóa và phim khoa học ở nhiều lĩnh vực: văn hóa, xã hội; nông - lâm - ngư nghiệp, CN-TTCN, dịch vụ, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, quy hoạch NTM,… và gần 50 nghìn bộ tài liệu toàn văn ở các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác.

          Các nguồn tin được cập nhật phù hợp với đặc điểm KT-XH, điều kiện sản xuất của người dân trong tỉnh nên đáp ứng yêu cầu kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và dễ sử dụng tại địa chỉ http://thuvien.ttkhcn.vn hoặc website http://khcnnamdinh.vn.

Để KH&CN ngày càng hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn có hiệu quả, trong thời gian tới cần tập trung vào một số định hướng như sau:

- Tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến trong lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản (các cây con đặc sản, chịu mặn, chịu hạn, chịu biến đổi khí hậu; các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao) tập trung vào nhóm 5 cây 4 con chủ lực của tỉnh đó là: Lúa chất lượng cao, Lúa giống, Lạc, Khoai tây, Rau chất lượng cao; 4 con: Lợn, Gà, Ngao và Tôm.

          - Xây dựng một số mô hình trình diễn về NTM trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp KH&CN, bao gồm:

          + Mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

          + Mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiêu kết hợp với các biện pháp canh tác nông nghiệp giảm phát thải khí mêtan và hiệu ứng nhà kính.

          + Mô hình quản lý và xử lý môi trường nông thôn.

          - Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến phù hợp với điều kiện thực tế của nông thôn. Xây dựng mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm tránh thất thoát và chống giảm sút về số lượng và chất lượng nông sản sau khi thu hoạch; phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học để chế biến thức ăn chăn nuôi, sản phẩm phụ trong nông nghiệp.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản, đăng ký và bảo vệ thương hiệu hàng hoá. Chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuỷ sản của Nam Định.

Thực tế đã chứng minh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Để góp phần thực hiện thành công chương trình cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Trong đó hoạt động KH&CN cũng đóng góp một phần quan trọng làm nên thành công của chương trình, từng bước làm thay đổi diện mạo cũng như phương thức tổ chức sản xuất tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

ThS. Mai Thanh Long

Giám đốc Sở KH&CN

:: Tin khác
- Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện Nghĩa Hưng về hoạt động KH&CN cấp huyện
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chánh văn phòng sở KH&CN Nam Định được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở KH&CN
- Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ Cần Thơ năm 2018
- Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tham gia “Triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng Bằng Sông Hồng”
- Bước phát triển trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ
- Hội Khuyến học tỉnh trao 1.700 suất học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học
- Phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
- Hội thảo khoa học về công nghệ điện rác WTE
- Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
- Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành