Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN
cập nhật: 19/10/2018 08:27:11

Ngày 17/10/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 2930/TĐC-PCTTra về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXNCN Việt Nam

 Theo đó, thực hiện Quyết định số 2775/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TCĐLCL yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ và chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, báo cáo kết quả thực hiện.

Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 được tổ chức thường xuyên liên tục trong cả năm và tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Xem chi tiết tại đây công văn 2930

Nguồn: http://tcvn.gov.vn

:: Tin khác
- Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2018: Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng 4.0
- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho hàng Việt
- Phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải lấy mẫu kiểm định
- Thủ tướng mong muốn không khí hợp tác khởi nghiệp 4.0 lan tỏa trong ASEAN
- Nâng cao năng lực đổi mới, năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp
- Gần 6.000 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng TCVN ISO 9001:2008
- Đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
- Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015
- Chuỗi Hội Thảo “Tiêu chuẩn tiết kiệm và xử lý nước”