Bộ KH&CN đẩy mạnh cải cách hành chính
cập nhật: 15/10/2018 09:18:13

Ngày 12/10/2018, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ.

 Theo thông tin từ Vụ Tổ chức cán bộ, năm 2017, chỉ số CCHC của Bộ KH&CN đứng thứ 8/19 bộ/ngành. Trong đó công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ đạt 10/12 điểm, đứng thứ 9/19 bộ, ngành; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đạt 13,84/17 điểm, đứng thứ 10/19 bộ, ngành; cải cách thủ tục hành chính đạt 11,94/16 điểm, đứng thứ 10/19 bộ/ngành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 11,04/13 điểm, đứng thứ 6/19 bộ/ngành; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 15,33/17 điểm, đứng thứ 5/19 bộ/ngành; cải cách tài chính công đạt 5,19/7,5 điểm, đứng thứ 17/19 bộ/ngành; hiện đại hóa hành chính đạt 13,25/17,5 điểm, đứng thứ 12/19 bộ/ngành.
Ngày 28/12/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ chưa phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh áp dụng đối với năm 2018. Tuy nhiên, để bảo đảm tính kịp thời, Tại Hội thảo, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan xác định chỉ số CCHC của Bộ thông qua các nhiệm vụ cụ thể. /.

Nguồn: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

:: Tin khác
- Hội nghị trao đổi khoa học Vietnam - Japan lần thứ 11 - VJSE
- Xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững dựa vào KH&CN và đổi mới sáng tạo
- Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 (Techfest 2018)
- Chính sách mới của Chính phủ về thu hút đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước
- Ngày CNTT Nhật Bản 2018
- Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018
- Xây dựng mô hình liên kết hiệu quả để phát triển thị trường KH&CN
- Hội thảo “Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”
- Cơ hội tham dự Digital Thailand Big Bang 2018
- Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018