Nam Định: Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 – 5
cập nhật: 15/05/2018 08:51:57

"Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", đó là chủ đề của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018.

Nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ cả nước; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu Khoa học và Công nghệ  đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của Khoa học và Công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và mỗi cá nhân trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; giáo dục, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam ở địa phương với các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, giới thiệu ngày Khoa học và công nghệ qua tin, bài, trên trang thông tin điện tử của Sở, Bản tin KH&CN của sở; Đài phát thanh và Truyền hình của tỉnh; báo Nam Định.

- Tổ chức các Hội thảo khoa học

- Tổ chức Tọa đàm thanh niên về việc nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu cũng như ứng dụng KH&CN và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam;

- Tổ chức giải cầu lông nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ kỷ niệm ngày 18/5.

Thanh Hải

 

Trung tâm TH&TKKHCN

:: Tin khác
- Khối thi đua các cơ quan tham mưu – tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018
- Khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2017
- Đại hội Công Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Ứng dụng kỹ thuật nâng cao giá trị sản xuất ở Yên Tân
- Kết quả bước đầu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI (2016-2017)
- Chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định
- Giao Thuỷ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Khoa học Công nghệ
- Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp