Hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015
cập nhật: 27/02/2018 08:57:03

Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 gửi các Bộ ban ngành, địa phương.

 Thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hưóng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

  1. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
  2. Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng hệ thống; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyến đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đôi vói các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương cho phù họp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

Xem chi tiết Quyết định

 

Nguồn: http://tcvn.gov.vn

 

:: Tin khác
- Tọa đàm: “Sử dụng xăng E5 - An toàn và hiệu quả”
- Hướng dẫn áp dụng GLOBAL G.A.P cho doanh nghiệp chăn nuôi ở Việt Nam
- Doanh nghiệp nhập khẩu hoá chất chính thức được khai báo thủ tục qua internet
- Đẩy mạnh hoạt động mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam
- Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, khu vực tư nhân vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO
- Bước tiến mới trong quản lý hóa chất
- Phát động Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp
- Pha màu xăng - Đã có quy định mới về màu chỉ định, liều lượng màu pha
- Chức năng, nhiệm vụ và năng lực Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Tổng cục TCĐLCL: Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực