Chức năng, nhiệm vụ và năng lực Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
cập nhật: 21/11/2017 11:42:05

Một số dịch vụ đo lường và thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG T. NAM ĐỊNH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Mã Phòng Thử nghiệm điện – điện tử: VILAS 810

- Mã Phòng Thử nghiệm hóa: VILAS 811

- Mã Kiểm định/hiệu chuẩn: N 296;  ĐK 39; VILAS 1040

- Mã Phòng Thử nghiệm VLXD: LAS XD 314

 I. Giới thiệu chung:

1. Tên giao dịch:  Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Trụ sở: Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, TP. Nam Định.

3. Điện thoại: (0228) 3639402/ 3639403

4. Số tài khoản:  4801 0000 450011 tại  Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định

5. Mã số thuế: 06 000 15375 – 004.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nam Định; có chức năng thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước; cung ứng các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và năng lực:

     - Bảo quản, duy trì và khai thác hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Giám định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền giao;

     - Hiệu chuẩn, kiểm định về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi khả năng được công nhận hoặc chỉ định.

     - Tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật trong phạm vi được công nhận;

     - Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

     - Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

     - Triển khai các chương trình đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tổ chức nghiên cứu áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

     - Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm;

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Kiểm định hiệu chuẩn đo lường;

- Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.

IV. NĂNG LỰC HIỆN TẠI

A. Về đo lường: Đã đăng ký, được chỉ định  kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn phương tiện đo 7 lĩnh vực:

1. Đo lường Khối lượng:

- Đo xác định khối lượng theo yêu cầu;

- Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các phương tiện đo:

2. Đo lường Áp suất:

- Kiểm định,hiệu chuẩn,  hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

3. Đo lường Dung tích

- Kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

4. Đo lường Điện – điện từ

- Kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

5. Đo lường Độ dài

- Đo, xác định chiều dầy, độ dài sản phẩm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn/hiệu chỉnh phương tiện đo sau:

6. Đo lường Nhiệt độ

- Hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

7. Đo lường lực

B. Về thử nghiệm:

1. Thử nghiệm Cơ lý (LAS XD 314)

- Thử nghiệm vật liệu xây dựng và thí nghiệm hiện trường các chỉ tiêu sau:

2. Thử nghiệm Hóa học (VILAS 811)

- Danh mục các đối tượng/phép thử:

3. Thử nghiệm Điện- điện tử (VILAS 810)

- Thử nghiệm các chỉ tiêu của dây điện, cáp cách điện bằng PVC, thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự sau:

C. Các hoạt động đo lường/thử nghiệm khác :

- Kiểm định thiết bị X quang y tế (thông thường, CT scaner);

- Kiểm xạ (Đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ);

- Đo thử nghiệm điện trở hệ thống chống sét, tiếp địa máy.

 (Chi tiết xem tại đây)

:: Tin khác
- Tổng cục TCĐLCL: Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
- Xăng RON 92 sẽ chính thức "khai tử" trong tháng 12/2017
- Vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm, phạt đến 40 triệu đồng
- Ứng dụng mã số mã vạch nâng cao chất lượng hàng hóa trong siêu thị
- APEC 2017: Cơ hội tốt cho các ngành công nghiệp Việt Nam
- Thông điệp ngày tiêu chuẩn hóa thế giới năm 2017
- Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2017: Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn
- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền
- Sôi động thị trường Tết Trung thu
- Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng