Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
cập nhật: 18/09/2017 09:12:03

Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

 Cụ thể, Bộ Y tế đã chính thức bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017; như vậy, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng được ban hành kèm theo Thông tư này cũng sẽ không còn được áp dụng từ ngày 01/11/2017.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

Xem chi tiết: Thông tư số 36/2017/TT-BYT.

Nguồn: tcvn.gov.vn

:: Tin khác
- Bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
- Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
- Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
- ISO 52000 mở đường cho giải pháp năng lượng sạch
- Công nghệ sinh học - chìa khóa cho an ninh lương thực
- Nâng cao chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu
- Tăng chỉ số đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Tận dụng đòn bẩy của giáo dục và sở hữu trí tuệ
- Hậu kiểm hàng hóa xuất, nhập khẩu: Thông quan nhanh, giảm chi phí
- Tiêu chuẩn giúp xử lý tình trạng trễ tàu
- Cải thiện hiệu suất năng lượng điều hòa vì mục tiêu phát triển bền vững