Tập huấn nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KHCN và Thông tư 09/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
cập nhật: 08/09/2017 08:20:31

Ngày 29/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định; Thông tư số: 09/2017/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khôi - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở; Lãnh đạo, cán bộ theo dõi nhiệm vụ KH&CN phòng Công thương/kinh tế của 10 huyện/thành phố; Ban Quản lý Khu công nghiệp; Lãnh đạo Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; Các trường đại học/cao đẳng; Doanh nghiệp KH&CN; Các tổ chức KH&CN; trên  90 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

Hội nghị tập huấn đã triển khai các nội dung của nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND gồm:

- Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả  quản lý, điều hành và năng lực sản xuất, kinh doanh;         

- Hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế, các Giải thưởng khoa học và công nghệ, các Giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu;

- Các hội chợ triển lãm liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; Hỗ trợ các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại;

- Hỗ trợ đổi mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và Điều kiện, Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ.

Và nội dung Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN gồm: Các đối tượng áp dụng; Yêu cầu đo lường đối với phép đo trong bán lẻ; Lượng thiếu cho phép; Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và các điều khoản thi thành của Thông tư.

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Khôi đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với các lãnh đạo phòng Công thương/kinh tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Sở để triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp trên địa bàn 10 huyện/thành phố. Qua đó thấy được vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc hỗ trợ cho các doanh ngiệp phát triển trong giai đoạn hiện nay./.

Trần Giai Nhân

Phòng QL KHCN cơ sở

:: Tin khác
- Đổi mới hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ
- Những mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Hải Xuân
- Lựa chọn đầu tư công nghệ, kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống
- Tập huấn về Sở hữu trí tuệ tại Nam Định
- Cần các giải pháp đồng bộ thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật
- Nam Trực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất
- Lựa chọn đầu tư công nghệ, kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất
- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình khoa học công nghệ quốc gia