Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
cập nhật: 31/08/2017 09:17:50

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

 Quyết định 2167/QĐ-BKHCN

TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến

Quyết định 2168/QĐ-BKHCN

TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) - Thay đổi trong giao thức

TCVN 11819:2017 Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

Xem chi tiết Quyết định

 Nguồn: tcvn.gov.vn

:: Tin khác
- Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
- ISO 52000 mở đường cho giải pháp năng lượng sạch
- Công nghệ sinh học - chìa khóa cho an ninh lương thực
- Nâng cao chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu
- Tăng chỉ số đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Tận dụng đòn bẩy của giáo dục và sở hữu trí tuệ
- Hậu kiểm hàng hóa xuất, nhập khẩu: Thông quan nhanh, giảm chi phí
- Tiêu chuẩn giúp xử lý tình trạng trễ tàu
- Cải thiện hiệu suất năng lượng điều hòa vì mục tiêu phát triển bền vững
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước
- Hà Nội triển khai hệ thống giao thông thông minh 10 chức năng